“Een goede bedrijfsadvertentie laat in één oogopslag zien wat het klantvoordeel is”

Hoewel de advertentie veel terrein heeft verloren aan digitale media, is deze dappere strijder nog steeds een effectieve en gewaardeerde boodschapper binnen veel industriële branches. Die kennen vrijwel allemaal hun veelal goed gelezen vakbladen. Adverteren in deze media biedt de afzender dus een goed en breed podium om talloze, per definitie geïnteresseerde doelgroepbedrijven te bereiken.

 

Veel advertenties bereiken wel hun doel (groep) maar slaan vervolgens de plank mis

Alleen dat bereiken is op zich natuurlijk niet voldoende. De lezer moet vervolgens wel geprikkeld worden om de boodschap op z’n minst tot zich te nemen. En hier gaat het in veel gevallen mis. Het merendeel van de bedrijfsmatige advertenties blijft namelijk steken in een naar binnen gerichte – en dus oninteressante – inventarisatie van wat de afzender allemaal kan. Dit zonder enige aandacht te besteden aan wat de potentiële klant nu precies belangrijk vindt. Die laat de advertentie dus voor wat ie is: oninteressant. Opbrengst: Weggegooid geld.

 

Toch heb ook dit nadeel z’n voordeel

Het gevolg van die goedbedoelde verspilling is terug te vinden in vakbladen die vol staan met onaantrekkelijke, op het eigen bedrijf gerichte advertenties. Op zich natuurlijk heel jammer. Aan de andere kant biedt dit fenomeen een smakelijk concurrentievoordeel. Namelijk een bijna leeg podium voor advertenties die wél aan de regels van de communicatiekunst voldoen en dus alle aandacht krijgen.

 

De spelregels

Professionele bedrijfsadvertenties:

  1. hebben een klantgerichte propositie
  2. vertalen dat klantvoordeel op een intelligente manier naar een duidelijke boodschap
  3. omvatten een aantrekkelijk en toepasselijk beeld
  4. zijn voorzien van een kopregel die het beeld ondersteunt of versterkt
  5. bevatten een inspirerende, op het aanbod en beeld inspelende tekst
  6. communiceren zoveel mogelijk één belangrijk voordeel
  7. willen geen volledige bedrijfsrondleiding op een A4-tje zijn

 

Advertenties in vakbladen vormen nog steeds een uitstekend B2B contactmedium. Zeker wanneer ze worden aangevuld en opgevolgd door andere media